You are here

Region 2: Poltár

This is the Poltár page list. You can click the title to browse the detail information.

Breznička, Breznička, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 02

Červeň, Breznička, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 02

Mládzovo, Breznička, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 02

České Brezovo, České Brezovo, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 03

Salajka, České Brezovo, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 03

Vaľkovo, České Brezovo, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 03

Zlatno, České Brezovo, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 03

Cinobaňa, Cinobaňa, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 22

Maša, Cinobaňa, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 22

Turíčky, Cinobaňa, Poltár, Banskobystrický kraj: 985 22

Subscribe to Poltár