You are here

Poltár, Banskobystrický kraj

This is the Poltár page list.

Region 2-Postcode
Region2 Region3
Poltár Veľké Dravce
Poltár Utekáč
Poltár Uhorské
Poltár Šoltýska
Poltár Rovňany
Poltár Poltár
Poltár Málinec
Poltár Látky
Poltár Kokava nad Rimavicou
Poltár Katarínska Huta
Poltár Kalinovo
Poltár Hrnčiarske Zalužany
Poltár Hrnčiarska Ves
Poltár Cinobaňa
Poltár České Brezovo
Poltár Breznička